Fasaddesign

För modulbyggnader i blickfånget med många besökare eller långa användningstider är det värt att ta fram ett koncept för fasaddesign. Vi ger gärna råd om de många möjligheterna.
Som ett alternativ till standardutförandet erbjuder ALGECO DECO SERVICE. Förse modulerna med individuellt utformade dekorationspaneler, eller varför inte utnyttja ytorna som reklamplats!

360° Fassadengestaltung