Planerings- & Projektledningstjänster

Vertriebsinnendienst ALGECO

ALGECOS team ansvarar för rådgivning, planering och projektledning. Projektledningen garanterar största möjliga planeringssäkerhet med full kostnadskontroll. Den garanterar också att projektförberedelser och projektledningsuppgifter kan utföras utan tidspress i alla steg och att byggtiderna minimeras.