Företag

Lokallösningar från ALGECO, världsledande inom flexibla modulsystem och lösningar för säker förvaring.

Med filialer i mer än 25 länder och som sätter den globala standarden för modulsystem och lösningar för säker förvaring – är Algeco den ledande leverantören av kvalitativa, smart utformade och kostnadseffektiva flyttbara byggnader i Europa och världen.

Vid sidan om modulsystem för tillfälliga lokaler är permanenta modulbyggnadslösningar och 360° service viktiga affärsområden för ALGECO.

Kännetecknande för ALGECOS modulsystem är deras stora flexibilitet och användbara för praktiskt taget alla områden: kontor, administration, byggarbetsplatser, servicelokaler, förskolor, skolor, servicehem, kliniker, labratorier, utställningar, event eller förvaring. Flexibla modulbyggnadslösningar från ALGECO utgör ett bra alternativ till permanenta byggnader. Modulsystemens höga kvalitet saknar ingenting jämfört med konventionellt byggda hus.

ALGECO är den leverantör i branschen som har högst kapacitet, med ett stort distributionsnät och utbud av produkter för uthyrning, samt många års erfarenhet i Sverige – och över 50 år internationellt.