Hälsa och Säkerhet

icon_eco-future

ALGECO står för en säker och hälsosam arbetsmiljö och för att bevara våra naturresurser. Därför gör vi allt vi kan för att förena ekonomisk framgång med säkra, miljövänliga arbetsmetoder i bra arbetsmiljöer.
Med detta i åtanke anlitar vi endast affärspartners som har ett ansvarsfullt förhållningssätt till hälso- och säkerhetsfrågor.

Våra åtaganden för hälsa och säkerhet:

  • Vi optimerar kontinuerligt våra arbetsmetoder och processer för att skapa en säker och bra arbetsmiljö.
  • Vi utbildar regelbundet våra anställda inom alla relevanta områden.