Koncernen

ALGECO SCOTSMAN-gruppen är den ledande globala leverantören av tjänster för modulsystem, modulbyggnader och lösningar för säker förvaring med företag i mer än 25 länder i Europa, Asien, Mellanöstern samt Nord- och Sydamerika. Detta distributionsnät utgör grunden för att förse marknaden med anpassade tjänster för tillfälliga lokaler och permanenta modulbyggnader.

ALGECO SCOTSMAN-Gruppe