Produktsortiment

Modulbyggnader från ALGECO är individuella lösningar. De är baserade på specifika kundspecifikationer avseende mått, design, komfort och utformning.
De vanligaste kravprofilerna täcks av våra två standardserier. Dessa är sofistikerade och kostnadseffektiva lösningar för många användningsområden.