INDUSTRIER, KRAFTVERK, RAFFINADERIER & SÄKERHETSOMRÅDEN

SOUMENOJA POWER PLANT

weiter zurück
  • Platskontor för byggarbetsplats för Fortum kraftverk i Espoo, Finland. Leverans av 150-160 arbetsbodar under högsäsong.