Säkerhet

SÄKERHETEN I FRÄMSTA RUMMET

Var trygg i Algecos enheter och utrusta dem med några av våra säkerhetstillbehör.

Med våra säkerhetstillbehör uppfyller vi de krav på hygien och säkerhet som gäller inom varje sektor; industri, byggbranschen, offentliga byggnader, event... Våra kvalitetsmål innebär olika säkerhetsstandarder. Våra modulbaserade byggnader är kanske tillfälliga, men säkerhetsstandarderna är desamma som för traditionella byggnader.

 

Innehåll i den här tjänsten:

  • Brandsläckare

  • Stöldskydd

  • Säkerhetstillbehör

  • Första hjälpen-kit

  • Fönsterfolie

  • Stegar

360° Service

Algecos 360° service har utvecklats speciellt för att förse våra kunder med alla typer av bruksfärdiga lösningar.

Endast en samtalspartner och allt klart att använda direkt efter leverans.