Sanitet

EN HELOMFATTANDE LÖSNING FÖR DINA SANITETSUTRYMMEN

Hygien är mycket viktigt. Vi har utformat en heltäckande och exklusiv lösning för att utrusta dina sanitetsfaciliteter med all utrustning som behövs. Dessutom garanterar vi leverans av alla konsumentvaror till din site. Med våra sanitetstillbehör kan du välja en helomfattande lösning i din modulbaserade byggnad.

 

Innehåll i den här tjänsten:

  • Städservice

  • Startpaket toalett

  • Startpaket sanitet

  • Elektrisk handtork

360° Service

Algecos 360° service har utvecklats speciellt för att förse våra kunder med alla typer av bruksfärdiga lösningar.

Endast en samtalspartner och allt klart att använda direkt efter leverans.