Algeco sekretess policy

Juni 2018

 

Inledning

Algeco respekterar din integritet och är beslutna att skydda dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande ger dig information om hur vi tillvaratar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats (oavsett var du besöker den ifrån) och tala om vilka dina integritetsrättigheter är och hur lagen skyddar dig.

1. Viktig information och vilka vi är

Syfte med detta integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande syftar till att ge dig information om hur Algeco samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av denna webbplats, inklusive uppgifter du kan tillhandahålla genom denna webbplats när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, köper en produkt eller tjänst elelr deltar i en tävling.

Denna webbplats är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet in uppgifter som rör barn.

Det är viktigt att du läser detta integritetsmeddelande tillsammans med eventuellt andra integritetsmeddelanden eller meddelanden om rättvist förfarande vi kan tillhandahålla vid särskilda tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är helt informerad om hur och varför vi använder dina uppgifter. Detta integritetsmeddelande kompletterar övriga meddelanden och är inte avsett att ersätta dem.

Personuppgiftsansvarig

Algeco består av flera olika juridiska enheter, och information om dessa finns i bilagan till detta integritetsmeddelande. Detta integritetsmeddelande utfärdas för Algeco-koncernens räkning, när vi nämner "Algeco", "vi", "oss" eller "vår" i detta integritetsmeddelande, hänvisar vi därför till relevant företag i Algeco-koncernen som ansvarar för att behandla dina uppgifter. Vi kommer att meddela dig vilken enhet som kommer att vara personuppgiftsansvarig för dina uppgifter när du köper en produkt eller tjänst hos oss. Personuppgiftsansvarig och ansvarig för våra lokala webbplatser är den tillämpliga lokala enhet som anges i bilagan till detta integritetsmeddelande.

Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, inklusive eventuell begäran om att utöva dina juridiska rättigheter, vänligen kontakta privacyquestions@algeco.com

Du har rätt att lämna in ett klagomål när som helst till tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor i ditt eget land. Vi skulle emellertid gärna se att vi fick möjlighet att hantera ditt ärende innan du vänder dig till tillsynsmyndigheten, så vi är tacksamma om du kontaktar oss först.

Ändringar av integritetsmeddelandet och din skyldighet att informera oss om ändringar

Denna version uppdaterades senast den 1 juni 2018.

Det är viktigt att de personuppgifter vi lagrar om dig är korrekta och aktuella. Informera oss om dina personuppgifter förändras under din relation med oss.

Tredjepartslänkar

Vår webbplats kan innefatta länkar till tredje parts webbplatser, tilläggsprogram och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan du tillåta tredje parter att samla in eller dela uppgifter om dig. Vi styr inte över dessa tredje parters webbplatser och är inte ansvariga för deras integritetspolicyer. När du lämnar vår webbplats, uppmanar vi dig att läsa integritetsmeddelanden för varje webbplats som du besöker.

2. Uppgifter vi samlar in om dig

Personuppgifter eller personlig information, betyder all information om en person som denna person kan identifieras ifrån. De innefattar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter).

Vi kan samla in, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande:

 • Identitetsuppgifter innefattar förnamn, flicknamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.
 • Kontaktuppgifter innefattar faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Finansiella uppgifter innefattar upgifter om bankkonto och betalningskort.
 • Transaktionsdata innefattar uppgifter om betalningar till och från dig och annan information om produkter och tjänster du har köpt från oss.
 • Tekniska data innefattar internetprotokoll (IP)-adress, dina inloggningsuppgifter, typ av webbläsare och webbläsarversion, tidszoninställningar och plats, typ och version av insticksprogram för webbläsare, operativsystem och plattform och annan teknik på enheterna du använder för att gå till denna webbplats.
 • Profildata innefattar ditt användarnamn och lösenord, köp eller beställningar du gjort, dina intressen, preferenser, återkoppling och undersökningssvar. 
 • Användningsuppgifter innefattar information om hur du använder vår webbplats, våra produkter och tjänster.
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata innefattar dina preferenser när du mottar marknadsföring från oss och vår tredjeparter och dina kommunikationspreferenser.

Vi samlar också in och delar aggregerade uppgifter som t.ex. statistiska eller demografiska uppgifter för olika syften. Aggregerade uppgifter kan härledas från dina personuppgifter men anses inte vara personuppgifter enligt lag eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt röjer din identitet. Vi kan till exempel aggregera dina användningsuppgifter för att beräkna procentuell andel av användare som går till en specifik webbplatsfunktion. Men om vi kombinerar eller kopplar samman aggregerade uppgifter med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att behandlas i enlighet med detta integritetsmeddelande.

Vi samlar inte in några särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta innefattar information om ditt etniska ursprung, religiösa tro eller filosofiska uppfattning, sexliv, sexuell läggning, politisk uppfattning, medlemkap i fackförening, information om din hälsa och genetiska och biometriska uppgifter). Vi samlar inte heller in någon information om fällande domar och brott.

Om du inte tillhandahåller personuppgifter

När vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal vi har med dig och du underlåter att tillhandahålla dessa uppgifter när vi frågar efter dem, kan vi kanske inte fullgöra avtalet vi har eller försöker ingå med dig (till exempel för att tillhandahålla varor eller tjänster till dig). I det fallet måste vi kanske annullera en produkt eller tjänst du har hos oss men vi kommer att underrätta dig om detta om så är fallet vid den tidpunkten.

3. Hur samlas dina personuppgifter in?

Vi använder olika metoder för att samla in uppgifter från och om dig inklusive genom:

 • Direkta interaktioner. Du kan ge oss din identitet, kontaktinformation och finansiell information genom att fylla i formulär eller genom att ha korrespondens med oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta innefattar personuppgifter du tillhandahåller när du:
  • frågar om våra produkter eller tjänster
  • skapar ett konto hos oss
  • prenumererar på vår tjänst eller våra publikationer
  • begär att marknadsföring skickas till dig;
  • deltar i en tävling, kampanj eller undersökning; eller
  • ​ger oss återkoppling.
 • Automatiserade tekniker eller interaktioner. När du interagerar med vår webbplats, kan vi automatiskt samla in tekniska uppgifter om din utrustning, webbläsaråtgärder och -mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, serverloggar och andra liknande tekniker. Vi kan också motta tekniska uppgifter om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies.
 • Tredje parter eller offentligt tillgängliga källor. Din information delas inte eller säljs inte till tredje part, förutom våra betrodda webbbyråer och marknadsföringsleverantörer.

 

4. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lager tillåter det. I de flesta fall kommer vi att använda dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • När vi måste fullgöra avtalet vi håller på att ingå eller har ingått.
 • Där det är nödvändigt iför våra legitima intressen (eller en tredje parts legitima intressen) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
 • När vi behöver efterleva en juridisk eller rättslig skyldighet.

I allmänhet stöder vi oss inte på samtycke som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter utöver i samband med att skicka direkt marknadsföring från tredje part till dig via e-post- eller textmeddelande. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till marknadsföring när som helst genom att kontakta oss på privacyquestions@algeco.com.

Ändamål vi kommer att använda dina personuppgifter för

Nedan har vi angett i tabellform, en beskrivning av alla de sätt vi planerar att använda dina personuppgifter på och vilka rättsliga grunder vi stöder oss på för att göra det. Vi har också identifierat vilka våra legitima intressen är när det är lämpligt.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund beroende på det specifika ändamålet vi använder dina uppgifter för. Kontakta oss på privacyquestions@algeco.com om du behöver information om den specifika rättsliga grund vi stöder oss på för att behandla dina personuppgifter där mer än en grund har angetts i nedanstående tabell.

Ändamål/Aktivitet

Typ av uppgifter

Laglig grund för behandling inklusive grund för legitimt intresse

För att registrera dig eller företaget du företräder som en ny kund

(a) Identitet

(b) Kontakt

Fullgörande av ett avtal

För att behandla och leverera en beställning inklusive:

(a) Hantera betalningar och avgifter

(b) Inkassera och få in fordringsbelopp

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Finansiella

(d) Transaktion

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Fullgörande av ett avtal

(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att driva in fordringar)

För att hantera vår relation med dig eller företaget du företräder som kommer att innefatta:

(a) Underrätta dig om ändringar av våra villkor eller integritetspolicy

(b) Be dig att ge en recension eller genomföra en undersökning

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Marknadsföring och kommunikation

(a) Fullgörande av ett avtal

(b) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet

(c) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att hålla våra register uppdaterade och för att se hur kunder använder våra produkter/tjänster)

För att göra det möjligt för dig att delta i en utlottning, tävling eller genomföra en undersökning

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användning

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Fullgörande av ett avtal

(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att se hur våra kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem och få vår affärsverksamhet att växa)

För att administrera och skydda vårt företag och vår webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och hostning av data) 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniska

(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att bedriva vår verksamhet, tillhandahållande av administrations- och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägerier och i samband med en omorganisation av företaget eller omstrukturering av koncernen)

(b) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet

För att leverera relevant webbplatsinnehåll och reklam till dig och mäta eller förstå hur effektiv reklamen är som vi skickar till dig

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användning

(e) Marknadsföring och kommunikation

(f) Tekniska

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem, för att få vårt företag att växa och för att förbättra vår marknadsföringsstrategi)

För att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, våra produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser

(a) Tekniska

(b) Användning

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vår affärsverksamhet och förbättra vår marknadsföringsstrategi)

För att komma med förslag och rekommendationer till dig om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig eller företaget du företräder

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniska

(d) Användning

(e) Profil

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att utveckla våra produkter/tjänster och få vår verksamhet att växa)

 

Marknadsföring

Vi strävar efter att ge dig möjlighet att välja avseende viss användning av personuppgifter, i synnerhet avseende marknadsföring och reklam.

Reklamerbjudanden från oss

Vi kan använda dina identitets-, kontakt-, tekniska, användnings- och profiluppgifter för att bilda oss en uppfattning av vad vi tror att du eller företaget du företräder kan vilja ha eller behöver eller vad som kan vara av intresse för dig eller ditt företag. Det är så vi fastställer vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta (vi kallar detta marknadsföring).

Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information från oss eller köpt varor eller tjänster från oss eller om du tillhandahållit uppgifter till oss när du deltog i en tävling eller registrerade dig för en kampanj och, i vart och ett av fallen, du inte har avanmält dig från att motta sådan marknadsföringen.

Tredje parts marknadsföring

Vi kommer att begära ditt uttryckliga samtycke innan vi delar dina personuppgifter med något företag utanför Algecos företagskoncern i marknadsföringssyfte.

Avanmäla dig

Du kan be oss eller tredje parter att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig när som helst genom att kontakta oss på privacyquestions@algeco.com.

När du avanmäler dig från att motta dessa marknadsföringsmeddelanden, kommer detta inte att gälla personuppgifter som tillhandahållits till oss som ett resultat av ett köp av en produkt/tjänst, registrering av garanti, upplevelse av produkt/tjänst eller andra transaktioner.

Cookies

Du kan konfigurera din webbläsare att neka alla eller några webbläsarcookies, eller att ge dig en avisering när webbplatser ställer in eller får åtkomst till cookies. Observera att om du avaktiverar eller nekar cookies, kan du kanske inte gå in på vissa delar av denna webbplats eller de kanske inte fungerar korrekt.

Ändring av syfte

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de syften för vilka vi samlade in dem, såvida vi inte har skäl att anta att vi behöver använda dem av en annan orsak och den orsaken är förenlig med det ursprungliga syftet.

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte kommer vi att meddela dig och förklara den rättsliga grunden som tillåter oss att göra det.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke i enlighet med ovanstående regler, där lagen kräver eller medger det.

5. Röjanden av dina personuppgifter

Vi kan bli tvungna att dela dina personuppgifter med parterna som anges nedan för de syften som anges i tabellen i paragraf 4 ovan.

 • Interna tredje parter som anges i Ordlistan.
 • Externa tredje parter som anges i Ordlistan.
 • Tredje parter till vilka vi kan sälja, överlåta, eller fusionera delar av vårt företag eller våra tillgångar. Alternativt, kan vi söka förvärva andra företag eller gå samman med dem. Om det sker en förändring av ditt företag, kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i denna integritetspolicy.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar dina personuppgifters säkerhet och att behandla dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte våra leverantörer av tredjepartstjänster att använda dina personuppgifter för sina egna syften och låter dem endast behandla dina personuppgifter för specificerade syften och i enlighet med våra anvisningar.

6. Internationella överföringar

Vi överför inte dina personuppgifter utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

7. Datasäkerhet

Vi har implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förkommer, används eller obehörigt ges åtkomst till, ändras eller röjs. Därutöver begränsar vi åtkomst till dina personuppgifter till dessa anställda, ombud, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsmässigt behov av att veta. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra anvisningar och de omfattas av tystnadsplikt.

Vi har infört förfaranden för att hantera misstänkt personuppgiftsbrott och kommer att underrätta dig och tillämplig rättsvårdande myndighet om ett brott där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

8. Datalagring

Hur länge kommer ni att använda mina personuppgifter?

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de ändamål för vilka vi samlade in dem, inklusive för att uppfylla rätttsliga, redoovisnings- eller rapporteringskrav.

För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter, beaktar vi personuppgifternas mängd, art och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller röjande av dina personuppgifter, ändamålen för vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa ändamål på andra sätt och tillämpliga rättsliga krav.

Information om lagringsperioder för olika aspekter av dina personuppgifter är tillgängliga i vår lagringspolicy som du kan rekvirera från oss genom att kontakta oss på privacyquestions@algeoc.com.

9. Dina lagliga rättigheter

Under vissa omständigheter, har du rättigheter i enlighet med dataskyddslagar avseende dina personuppgifter. Se bifogade schema “Dina lagliga rättigheter” för mer information.

Om du vill utöva några av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta oss på privacyquestions@algeco.com.

Ingen avgift kommer att tas ut i normala fall

Du kommer inte att behöva betala någon avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva några av de övriga rättigheterna). Men, vi kan debitera en skälig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, upprepad eller överdriven. Vi kan också neka att efterleva din begäran under dessa omständigheter.

Vad vi kan behöva från dig

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och säkerställa din rätt till åtkomst till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina övriga rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte röjs till någon person som inte har rätt att motta dem. Vi kan också be dig om ytterligare information med avseende på din begäran för att kunna svara snabbare.

Tidsgräns fär att svara

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort flera förfrågningar. I det fallet kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

10.  Ordlista

LAGLIG GRUND

Legitima intressen betyder vårt företags intresse av att bedriva och leda vårt företag för att vi ska kunna erbjuda dig den bästa tjänsten/produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi tar hänsyn till och balanserar eventuell inverkan på dig (både positiva och negativa) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen sätts åt sidan av inverkan på dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt är skyldiga enligt lag eller om lagen tillåter det). Du kan erhålla ytterligare information om hur vi bedömer våra legitima intressen mot eventuell inverkan på dig med avseende på specifika aktiviteter genom att kontakta oss på privacyquestions@algeco.com.

Fullgörande av avtal betyder behandling av dina uppgifter där det är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår ett sådant avtal.

Uppfylla en juridisk eller rättslig skyldighet betyder behandling av dina uppgifter där det är nödvändigt för att uppfylla en juridisk eller rättslig skyldighet vi omfattas av.

TREDJE PART

Interna tredje parter

Övriga företag i Algeco-gruppen som agerar som gemensamma registrarer eller användare och som är baserade i Frankrike och tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster och genomför ledarskapsrapportering.

Externa tredje parter

 • Tjänsteleverantörer som fungerar som registrarer eller med kontroller och är baserade i EU och tillhandahåller IT- och systemunderhållstjänster, kundnöjdhetstjänster och marknadsföringstjänster.
 • Professionella rådgivare som fungerar som registrarier eller med kontroller, t.ex. advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag, och är belägna i EU: s territorium och erbjuder konsulttjänster, bank, juridik, försäkringar och revisionstjänster.
 • Den brittiska staten, regleringsorganen och andra myndigheter som agerar som registratorer eller med kontroller i Förenade kungariket, som måste anmäla sig i vissa situationer.

DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

Du har rätt att:

Begära åtkomst till dina personuppgifter (vanligtvis känt som en "en registrerads begäran om åtkomst"). Det gör det möjligt för dig att motta en kopia av personuppgifterna vi lagrar om dig och att kontrollera att vi behandlar dem på ett lagligt sätt.

Begära korrigering av personuppgifterna vi lagrar om dig. Det gör det möjligt för dig att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi lagrar om dig korrigerade även om vi kan behöva verifiera att de nya uppgifterna du tillhandahåller oss är korrekta.

Begära radering av dina personuppgifter. Det gör det möjligt för dig att begära att vi raderar eller tar bort personuppgifter där det inte finns något bra skäl för oss att fortsätta behandla dem. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter där du framgångsrikt har utövat din rätt att invända mot behandling av dina uppgifter (se nedan), där vi kan ha behandlat din information på ett olagligt sätt eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokal lagstiftning. Men observera att vi kanske inte alltid kan uppfylla din begäran om radering på grund av specifika juridiska orsaker som du kommer att underrättas om, om tillämpligt, vid tiden för din begäran.

Invända mot behandling av dina personuppgifter där vi stöder oss på ett legitimt intresse (eller en tredje parts intresse) och det är någonting med din specifika situation som gör att du vill invända mot behandlingen på denna grund eftersom du känner att den påverkar dina grundläggande fri- och rättigheter. Du har också rätt att invända där vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. I vissa fall kan vi visa att vi har övertygande legitima skäl att behandla din information som åsidosätter dina fri- och rättigheter.

Begära begränsning av behandling av dina personuppgifter. Det gör det möjligt för dig att begära att vi avbryter behandlingen av dina personuppgifter vid följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa uppgifternas korrekthet; (b) där vår användning av uppgifterna är olaglig men du vill inte att vi raderar dem; (c) där du har behov av att vi lagrar uppgifterna även om vi inte längre behöver dem eftersom du behöver dem för att fastställa, pröva eller försvara rättsliga anspråk; eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter men vi måste verifiera huruvida vi har berättigade legitima skäl att använda dem.

Begära överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att tillhandahålla dig eller en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller för automatiserad information som du inledningsvis gett ditt samtycke till att vi får använda eller där vi använde informationen för att fullgöra ett avtal med dig.

Återkalla samtycke när som helst där vi stöder oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter. Men detta kommer inte att påverka lagligheten i en behandling som utförs innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke, kan vi kanske inte tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer att informera dig om detta är fallet vid tidpunkten när du återkallar ditt samtycke.