Sanitet:Enkelhet och funktion

Algecos sanitetsmoduler har utformats för att uppfylla kraven för tillfälliga sanitära behov. Våra moduler kan installeras på bara några timmar, så att du kan utöka eller modifiera dina lokaler precis som du vill..

Photos

Varför välja sanitetsmoduler från Algeco?

ALGECOs sanitetsmoduler är den bästa lösningen för tillfälliga sanitetslösningar, t.ex. på byggarbetsplatser, i sociala lokaler, vid säsongsuthyrning och event.

ALGECO sanitetsmoduler finns i flera olika modeller.

  • IN26WC
  • DHWC26
  • INS
  • XNS
  • ALHI/HIS