Behövs grundläggning?

Ja, grundläggning behövs för att förhindra att frost och fukt skadar enheterna. Också när modulerna placeras ovanpå varandra eller ställs upp på mark av dålig kvalitet.