Erbjuder ni fullvärdesförsäkring (SAV, Stock at Value)?

Våra försäkringsbolag erbjuder fullvärdesförsäkring för allt vårt material.