ETABLERING AV PLATSKONTOR PÅ TAKET AV ETT NIOVÅNINGSHUS

Etablering manskapsbodar på tak Stockholm City
Application: 

Project description

12 arbetsbodar för platskontor och omklädningsrum för Metrolit AB. Installation av vatten och avlopp, köksinstallation. Fullt utrustad med kontors- och matsalsmöbler, klädskåp med bänkar.