LOKAL FÖR SAMHÄLLSINFORMATION

Application: 

Projektbeskrivning

2 ihop monterade moduler med installation av glasväggar för god synlighet och öppenhet. Ljusa öppna ytor för anslag och samhällsinformation.