NEW ADVANCE

Application: 

PROJEKTBESKRIVNING

Leverans och utbyggnad av 7 + 3 NEW ADVANCE arbetsbodar på byggarbetsplats på Hornö, Enköping.

Markutjämning och anslutning till vatten och avlopp. Montering av utvändig trappa. Fullt utrustat kontor och matsal.