PLATSKONTOR LINDHAGENSPLAN, STOCKHOLM

Platskontor och manskapsbodar Lindhagensplan
Application: 

Projektbeskrivning

Etablering av 42 arbetsbodar i tre våningar gällande projektkontor, omklädningsrum och sanitetsutrymmen för 80 personer totalt. Etablering på taket av befintligt parkeringshus. Installation av både invändig trappa samt nödutgångstrappa. Bodarna specifikt utrustade med sprinklersystem samt grund och vatten/avlopps installation.