PLATSKONTOR PÅ BEGRÄNSAT UTRYMME

Platskontor på begränsat utrymme
Application: 

Projektbeskrivning

På ett mycket begränsat utrymme på Söder i Stockholm monterades 8 manskapsbodar och kontor. Montage av grund och bodar i brant sluttning, samt installation av vatten och avlopp. Extra utrustning: klädskåp.