SIPPO BYGGETABLERING FÖR LOGISTIKCENTER

Konferensrum
Application: 

Projektbeskrivning

Byggetablering i Sippo, Finland, gällande byggnation av logistikcenter till stor butikskedja. Cirka 100 arbetsbodar levererade till huvudentreprenör; kontor, konferensrum och manskapsbodar inklusive sanitetsutrymmen. Algeco levererade ytterligare ett antal separata etableringar till underleverantörer.