Våra tjänster

VÅRA TJÄNSTER, EFTERFÖRSÄLJNING OCH MILJÖN

Algeco erbjuder inte bara ett oändligt antal lösningar, utan även de tjänster som krävs, vår 360° service.

Med vår 360° service förser vi dig med en komplett, bruksfärdig lösning, oavsett hur stort just ditt projekt är.

Detta gäller även vår kundservice, där snabbhet och kvalitet har högsta prioritet.

När det gäller miljön strävar vi efter att använda miljövänliga material såsom trä och glas i största möjliga utsträckning, och vi erbjuder även energibesparande tillbehör.

360° service, alla dina tillbehör hos en och samma partner

Algeco erbjuder 360° service och all utrustning som ditt projekt kan komma att behöva. Att förenkla ditt arbete är vår högsta prioritet.

Service efter försäljningen

Vår kundservice har högsta prioritet, där snabbhet och kvalitet är av största vikt.