Viktig information till våra kunder och leverantörer

Efter sammanslagningen av Algeco, Malthus Uniteam, Wexus och Temporary Space Nordics har vi gjort förändringar för att förenkla vår företagsstruktur.

Kunder/leverantörer till Temporary Space Nordics AB
Temporary Space Nordics AB har nu bytt namn till Algeco Sweden AB. Det innebär inga förändringar gällande organisationsnummer och bankuppgifter.

Kunder/leverantörer till Uniteam AB, Wexus AB och TS Nordics Group AB
Uniteam AB, Wexus AB och TS Nordics AB har gått samman med Temporary Space Nordics AB som därefter bytt namn till Algeco Sweden AB. Det innebär att vi nu har ett nytt organisationsnummer och nya bankuppgifter.

Org.nr.: 559169-2255
Bankgiro 448-6833
IBAN: SE5695000099603409137142
SWIFT: NDEASESS

Bolagsadress: Algeco Sweden AB, Ullevivägen 17, 197 40 BRO (observera att vi har verksamhet på fler adresser).

Under sammanslagningen har vi jobbat hårt för att du inte ska behöva uppleva störningar när vi exempelvis byter affärs- och kundsystem. Något vi gör för att fortsatt kunna erbjuda en helhetsservice av toppklass.

Från och med nu ska du alltså använda dig av uppgifterna ovan. Ingen ytterligare åtgärd krävs från din sida. Du behåller din ordinarie kontaktperson och vi vill försäkra dig om att förändringarna inte kommer att påverka den dagliga verksamheten eller vår leverans av tjänster och produkter.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Med vänliga hälsningar,

Nina Flood
MD Algeco Sweden AB


Faktureringsuppgifter

Välkommen som leverantör till Algeco
(Bolagsnamn Temporary Space Nordics AB har nu ändrats till Algeco Sweden AB. Wexus AB, Uniteam AB och TS Nordics Group AB är from dec-21 fusionerad in i bolaget)

Vi hoppas att Du som leverantör vill stödja oss genom att välja ett grönare och smartare alternativ och fakturera i e-format.

Observera att fakturan skall vara utställd till rätt juridisk firma enligt följande adress:
Algeco Sweden AB
Ullevivägen 17
197 40 Bro

Org. nr: 559169 - 2255
Momsreg. nr: SE559169225501

E-faktura:
Algeco Sweden AB
InExchange
GLN: 7300009060818

PDF-faktura: invoice.se@algeco.com

Observera att omvänd byggmoms generellt inte gäller, betalningsvillkor minimum 30 dagar

Samtliga fakturor skall märkas;
• Konto: alltid sex siffror ex. 4xxxxx
• Projekt-ID/Job nr: xxxxxxx
• Projektnamn: nnnnnn
• Beställarens namn

Ex: 4xxxxx-xxxxxx-nnnnnn

Lägg eventuellt till:
• Inköpsordernummer (när din kontaktperson uppger ett sådant)
• Individnummer (endast om det gäller investeringskostnader på konto 270000)
• Vårt interna felanmälannummer 21xxxxxx (om det gäller en serviceanmälan)

Konto, Projekt-ID, projektnamn, felanmälannummer samt individnummer får Ni av Er kontaktperson på Algeco.
Fakturor där ovanstående märkning saknas kommer att returneras till Er för komplettering av saknade uppgifter.
Beställaren skall alltid lämna ovan märkning vid varje inköpstillfälle.
Fakturor som skickas under semesterperioder hanteras först efter semesterperiodens slut.

Välkommen att kontakta oss vid frågor: info.se@algeco.com

Med vänliga hälsningar
Ekonomiavdelningen
Algeco