Vi skapar smarta rum för människor att leva, jobba och lära i.

Algeco är en ledande leverantör av modulbyggnader, bodar och containrar. 

Vi är stora på såväl standardiserade koncept som speciallösningar för alla olika typer av lokaler och utrymmen. Vårt erbjudande sträcker sig från den vanliga containern eller byggboden till skolor, förskolor, kontor, vårdbyggnader, hotell och entreprenörsboenden. 

Vår styrka är att vi tillsammans med kunden kan plocka det bästa från vår stora produktportfölj och skapa en lösning som är helt anpassad efter kundens behov och budget. 

Nyheter

Referenser