Specialcontainrar

20 fots Verkstadscontainer

Algeco Verkstad Containrar är utformade, tillverkade och certifierade enligt internationell standard. Enheten kan levereras i olika storlekar med certifierade fästanordningar, skåp, hyllor och annan utrustning, enligt kundens behov.

YTTERMÅTT (mm)
LÄNGD: 6058
BREDD: 2438
HÖJD: 2591

Du kan också kontakta oss direkt:

Nyheter