Algeco steel ISO 20ft CSC-approved and certified 3in1 expandable shelter is developed in Norway. It is manufactured in an ISO 9001 certified facility, guaranteeing the highest quality in all aspects.

The shelter has an in- service life time exceeding 20 years, and will withstand numerous deployments.

The container is designed both for military and civilian use, and the basic design can be modified to meet a variety of functional demands. The 3in1 expandable shelter is field proven, versatile, cost efficient, transport efficient, rugged and durable.

Militär och försvar

3in1 Shelter Expandable

3in1 Expanderbart Skyddsrum

Algecos stålskyddsrum ISO 20ft CSC-godkända och certifierade 3in1 expanderbara skyddsrum är utvecklade i Norge. De tillverkas i en ISO 9001-certifierad anläggning, vilket garanterar högsta kvalitet i alla aspekter.

Skyddsrummet har en tjänstetid som överstiger 20 år och kommer att tåla många insatser.

Containern är designad för både militärt och civilt bruk, och den grundläggande designen kan modifieras för att möta en mängd funktionella krav. Det 3in1 expanderbara skyddsrummet är fälttestat, mångsidigt, kostnadseffektivt, transporteffektivt, robust och hållbart.

Algeco steel ISO 20ft CSC-approved and certified 3in1 expandable shelter is developed in Norway. It is manufactured in an ISO 9001 certified facility, guaranteeing the highest quality in all aspects.

The shelter has an in- service life time exceeding 20 years, and will withstand numerous deployments.

The container is designed both for military and civilian use, and the basic design can be modified to meet a variety of functional demands. The 3in1 expandable shelter is field proven, versatile, cost efficient, transport efficient, rugged and durable.

Du kan också kontakta oss direkt:

Nyheter