Specialcontainrar

Datahallar

I nära samarbete med datasäkerhetsspecialisterna West Code Solutions har Algeco utvecklat nyskapande och robusta datahallar anpassad för dagens säkerhets- och lagkrav inom totalförsvaret. Denna specialdesignade lösning kombinerar Algecos kunskap inom containerutveckling med West Codes expertis inom datasäkerhet. Det har lett till en flexibel och robust produkt redo för såväl vardag som kris- och krigsscenarion. Dessutom levererar Schneider Electric teknik som exempelvis rack och kylanläggningar.
 
Vår datahall och servercontainer är unikt framtagen för att tillgodose behovet av såväl flexibilitet som hög prestanda, med möjlighet för anpassning efter varje kunds specifika behov. Genom att integrera avancerade kylsystem och dubbla UPS:er garanterar vi driftsäkerhet och optimala arbetsförhållanden för serverutrustningen.
 
Här erbjuder vi en lösning som inte bara stärker kommuners och myndigheters datahanteringskapacitet, utan också gör det på ett kostnadseffektivt sätt. Helt enkelt en pålitlig och driftsäker lösning för alltifrån större företag och organisationer till myndigheter och kommuner som står inför utmaningen att såväl skydda som hantera data, oavsett yttre förhållanden.

Ladda ned produktbladet här!

Du kan också kontakta oss direkt:

Nyheter