Standardcontainrar

Världens vanligaste emballage

Algeco ISO-containrar är standardiserade enheter stål används för många olika ändamål – lasting, lagring och transport av material och produkter, designade enligt internationell standard. ISO-containrar är CSC godkänd och därmed avsedd för sjötransport. ISO-containrar används inom en global intermodal godstransport system och är CSC godkända och testade enligt ISO 1496-1.