Containrar

40 fot Container

Köpa eller hyra container

Vi erbjuder ett stort sortiment av containerlösningar här finner du vår 40 fot container. Vi har också alltid ett stort lager på de vanligaste containerprodukterna. Dit hör bland annat 10 fot-, 20 fot- och 40 fots containrar. Containrarna användningsområde varierar kraftigt, det kan vara allt från enkla förråd, till högavancerade kommandocentraler.

Tillval

Då vi har egen verkstad kan vi snabbt utrusta containern med diverse tillval. Vanligast är troligen låsskyddet Unilock, men vi utför även bland annat isoleringar, hyllor, dörrar och elpaket.

Specialprojekt

Vi har ett stort antal kunder som kräver mer av sina containrar. Oftast är det större ombyggnationer där även annan utrustning ska installeras. Då har vi ingenjörskompetens som hjälper till både i utvecklingsskedet och produktionsfasen. Dessa projekt omgärdas ofta av hög sekretess och produkten hamnar kanske i något annat land.

VIKT (kg)
TARA: 3700
NYTTOLAST: 26780
MGV: 30480

YTTERMÅTT (mm)
LÄNGD: 12190
BREDD: 2440  
HÖJD:  2590                 

Du kan också kontakta oss direkt:

Nyheter