Containrar

20 fot Container

Köpa eller hyra container

Vi erbjuder ett stort sortiment av containerlösningar här finner du vår 20 fot container. Vi har också alltid ett stort lager på de vanligaste containerprodukterna. Dit hör bland annat 10 fot-, 20 fot- och 40 fots containrar. Containrarna användningsområde varierar kraftigt, det kan vara allt från enkla förråd, till högavancerade kommandocentraler.

Tillval

Då vi har egen verkstad kan vi snabbt utrusta containern med diverse tillval. Vanligast är troligen låsskyddet Unilock, men vi utför även bland annat isoleringar, hyllor, dörrar och elpaket.

Specialprojekt

Vi har ett stort antal kunder som kräver mer av sina containrar. Oftast är det större ombyggnationer där även annan utrustning ska installeras. Då har vi ingenjörskompetens som hjälper till både i utvecklingsskedet och produktionsfasen. Dessa projekt omgärdas ofta av hög sekretess och produkten hamnar kanske i något annat land.

VIKT (kg)
TARA: 2250
NYTTOLAST:  28230
MGV: 30480

YTTERMÅTT (mm)
LÄNGD: 6050
BREDD: 2440
HÖJD: 2590                      

Du kan också kontakta oss direkt:

Nyheter