Modulbyggnader

Skolor

Ändrade förutsättningar kräver ofta snabba smidiga lösningar. När en skola saknar klassrum, behöver renoveras eller omdisponera sina lokaler är våra skolmoduler en perfekt lösning. Baracker är ett minne blott, i våra moderna modulbyggnader anpassade för skolmiljön är det lätt att trivas.

Ett skolexempel på flexibilitet

En skola har många varierande behov av lokaler – och våra moduler kan enkelt anpassas. Det kan gälla lokaler för undervisning, gymnastik, musik, fritidslokaler, personal- och grupprum. Självklart är modulerna tillgänglighetsanpassade med RWC och ramper i entrén.

Hög standard och skolanpassat

Klassrummen är moderna och ljusa med bra ljudisolering. Vi månar om en god arbetsmiljö för både elever och personal och många gånger upplevs standarden som bättre än den permanenta byggnaden. Många möjligheter finns för anpassning till verksamhetens behov, några exempel är:

  • Mindre rum för grupparbeten eller läxläsning
  • Personalrum för både tillgänglighet och avskildhet
  • Väldisponerad entré med plats för ytterkläder och skor
  • Varje skola har sina speciella förutsättningar, därför har vi ett brett urval av tillval för att varje lösning ska bli bästa möjliga.

2 klassrum

4 klassrum 2 plan

Nordic High Class tillhör toppskiktet av marknadens moderna modulalternativ. Den kräsne kommer inte bli besviken. Om det inte ska märkas att lokalerna är flyttbara, då är det här produkttypen för er. 

Exteriör NHC

Teknisk data

Uppvärmning:      Vattenburen värme eller direktverkande el
Bärighet:               Kan etableras i ett, två eller tre plan
Ventilation:          Centraliserad med värmeåtervinning

Fakta om skolor: 
•    Klassrum: 56-60 m2
•    Grupprum 10-20 m2
•    Ljusa inomhusmiljöer med god akustik
•    Möjlighet till oberoende korridorstråk
•    Möjlighet till komfortkyla
•    Utrustning, personalutrymmen och storkök anpassas efter förfrågan

Area: 28,6 m²
Area inomhus: 26,6 m²
Längd: 9600 mm
Bredd: 2980 mm
Bredd med ytterväggsblock: 3250 mm
Höjd: 3400 mm
Takhöjd inomhus: 2700 mm
Vikt: 3500-7000 kg

Modulsystemet Uniteam är en mycket flexibel modell med möjligheten att kunna konvertera en skola till en förskola i stort sett bara genom att sätta in ett grupprum. Detta ger er verksamhet möjlighet att skifta inriktning i takt med barnkullarna utan att behöva byta lokaler.
Vattenburet värmesystem, Co2 styrd ventilation och komfortfärme i golv är självklara standarder i detta system.

Exterior Uniteam

FAKTA OM KLASSRUM (1 klassrum)CA MÅTT
Kapprum: 16,5 kvm
Klassrum: 58-60 kvm
Grupprum: 13-14 kvm
Teknik/städ6,5 kvm
Personalutrymmen: Anpassas efter förfrågan
Storkök: Anpassas efter förfrågan

FAKTA OM MODULSYSTEMET
Invändig takhöjd: 2700 mm
Uppvärmning: Vattenburet radiatorsystem
Golvvärme: Komfortvärme
Ventilation: Rumsaggregat
Stommaterail: Trä
Modullängd: 9034 mm
Modulbredd: 3400 alt 2920 mm
Modulhöjd: 3400 mm
Vikt: 5000-8000 kg

Maximodulen är vårt mest välbeprövade modulkoncept, med oslagbar flexibilitet tack vare sina flyttbara väggar. Oändliga anpassningsmöjligheter och med den viktigaste tekniken på plats.

Exterior Maxi

Teknisk data

Area:                     28,6 m²
Area inomhus:      26,6 m²
Längd:                  9600 mm
Bredd:                  2980 mm
Bredd med 
ytterväggsblock:   3250 mm
Höjd:                     3400 mm
Takhöjd inomhus: 2700 mm
Vikt:                      3500-7000 kg
Uppvärmning:      Vattenburen värme eller direktverkande el
Bärighet:               Kan etableras i ett eller två plan
Ventilation:          Centraliserad med värmeåtervinning

Du kan också kontakta oss direkt:

Nyheter