Vårdbyggnader

Vårdbyggnader

Trygghet och god funktion för personal och besökare är vår ledstjärna när befintliga lokaler är under ombyggnad, upprustning eller reparation. Vi har lokaler för uthyrning som säkerställer att vårdverksamheten flyter på ett snabbt, enkelt och ekonomiskt sätt.

Olika behov, anpassade lösningar
Våra vårdmoduler kan enkelt placeras i anslutning till den befintliga byggnaden alternativt sättas samman för att skapa en separat byggnad. Lösningen är mycket flexibel och kan hysa vårdverksamheter som exempelvis:

  • Testcenter för exempelvis covid
  • Företagshälsovård
  • Laboratorium
  • Gym
  • Operation
  • Friskvård
  • Äldreboende

Utöver standardutförande finns ytterligare tillval för bästa trivsel och miljö.

Du kan också kontakta oss direkt:

Nyheter