Händer i Algeco i grannländerna

Personalen vill att tillfälliga kontoret blir permanent

Kasernen i Slagelse i Danmark skulle totalrenoveras och därför behövdes en tillfällig kontorsbyggnad. Tre leverantörer tillfrågades – och Algeco Danmark vann.

– De valdes för att de uppfyllde alla våra krav, säger Børge Hansen, projektledare i Försvarsdepartementets fastighetsförvaltning.

Det var i januari 2022 som avdelningen började undersöka marknaden för tillfälliga kontorsbyggnader. Enligt den ursprungliga planen ska den tillfälliga lösningen vara på plats i två år, men vissa hoppas att den håller längre…

– De anställda är så nöjda. De säger att de inte vill bli av med byggnaden när hyresavtalet går ut. De är så positivt överraskad av kvaliteten att de önskar att lösningen blir permanent, säger Børge Hansen.

En gemensam leverans – till två konkurrenter i Norge

Det statliga järnvägsföretaget i Norge, Bane NOR, har ett stort infrastrukturprojekt i gång i de östra delarna av landet. När det är klart, år 2027, kommer det att innebära kortare restider och fler avgångar.

Projektet omfattar två delar: Dels en 3,1 kilometer lång tunnel som Veidekke bygger, dels en bro över Tangenvika i Stane som företaget Implenia ansvarar för. Trots att det är två skilda företag, kan Algeco Norge leverera en komplett lösning som de båda företaget delar.

Algecos leverans omfattar kontor, bostäder och matsalar till ett värde av 40 miljoner norska kronor. Tack vare samarbetet kan Bane NOR och projektet som helhet göra en stor kostnadsbesparing.