High Class bostadsriggar för anställda vid Statoil Mongstad

Statoil behövde tillfälliga bostäder för sina anställda i Mongstad. 400 moduler skulle levereras på åtta veckor och de anställdas skulle erbjudas samma bekvämligheter som på ett hotell.

Utmaningar

Det snäva tidsschemat på 8 veckor.
Samtidigt som uppställningsplatsen skulle förberedas fick projektgruppen också en ständig ström av moduler för montering.
Fyrtio entreprenörer skulle sköta sitt dagliga arbete på uppställningsplatsen under projektets huvudskede.

Resultatet
Med en noggrann behovsanalys kunde vi skapa en skräddarsydd lösning som fungerade väl i praktiken.
Effektiv projektledning möjliggjorde att tidplanen följdes och att projektet blev framgångsrikt tack vara ett nära samarbete mellan