Lokal för samhällsinformation<br>

2 ihop monterade moduler med installation av glasväggar för god synlighet och öppenhet. Ljusa öppna ytor för anslag och samhällsinformation.

Sektor: Event