Östervåla vårdcentral

Tillfällig byggnad för vattenskadade lokaler på Östervåla vårdcentral

När vårdcentralen drabbades av en omfattande vattenskada fick ByggConstruct uppdraget att tillhandahålla tillfälliga lokaler – de kontaktade då Algeco (f.d Temporary Space) för en lösning.

Utmaningar

Full medicinsk verksamhet skulle bedrivas i den tillfälliga byggnaden inklusive patient- och behandlingsrum, väntrum, kontor och laboratorium, allt i en enda fungerande enhet.

Resultat

En skräddarsydd lösning bestående av 37 moduler skapade förutsättningar för en väl fungerande verksamhet. Tack vare effektiv projektledning kunde leverans och genomförande ske snabbt, vilket gav Östervåla en väl fungerade, tillfällig vårdcentral.