Algeco är nu ISO-certifierat över hela Norden

Efter hårt arbete med stor tidspress stod det till slut klart. I mitten av december tilldelades Algeco ISO-certifikaten 9001, 14001 och 45001 för hela den nordiska verksamheten.
– En fantastisk insats. Det känns som att vi har hamnat på pallplats i en stor tävling, säger Alex Zografos, HSEQ Manager, Algeco Nordics.

Intentionen var att avvakta med Algecos modulfabrik i Estland. Men när hela den nordiska verksamheten (Norge, Sverige, Danmark och Finland) ISO-certifierades under 2022 valde företaget att göra detsamma i den estniska fabriken.
– Tack vare hårt lagarbete över landsgränserna fick vi klart arbetet. Man kan säga att vi gjorde nio månaders jobb på en tredjedel av tiden i Estland, säger Alex.

De aktuella certifieringarna, som gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö, kräver kontinuerliga kontroller och rapporteringar. Alex har goda förhoppningar om att det ska leda till fler affärer för Algeco.
– Det öppnar fler möjligheter. Många kunder, såväl privata som offentliga verksamheter, har det som krav på sina leverantörer. Nu finns det dokumenterat att vi har de rutiner och standarder som krävs, säger han.

Det är tydligt att Alex är nöjd med att ha certifieringarna på plats. Men han berättar också att det är nu som arbetet startar på riktigt.
– Vi ska bevisa att vi gör och håller det som vi lovar. Det är lätt att ”talk the talk”, men vi ska ”walk the walk” också. Vi ska efterleva certifieringarna på alla plan.