Algeco i unikt samarbete – skapar flyttbara ledningsplatser och datahallar för orostider

West Code Solutions är experter inom datasäkerhet och säkerhetsskydd. Algeco erbjuder skräddarsydda lösningar för container- och modulbranschen. Tillsammans i ett unikt samarbete lanserar de nu resilienta ledningsplatser – specialanpassade för att möta de höjda krav som totalförsvarsutvecklingen och omvärldsläget medför.

– Det här är en kostnadseffektiv lösning, där det går att jobba såväl i vardagen som i kris- och krigstider, säger Richard Brundin, Head of Sales Container på Algeco.

Många myndigheter, kommuner och regioner runt om i landet behöver stärka upp såväl sina ledningsförmågor som förmåga att hantera säkerhetsskyddsklassificerad information i alla led.

Säkerhetskänsliga verksamheter måste hitta kostnadseffektiva och användarvänliga lösningar för att möta kravbilden och dessutom undvika att riskera eventuella vitesbelopp kopplat till säkerhetsskyddslagstiftningen. Samhällsviktiga verksamheter behöver bygga förmåga i vardagen som är både omställningsbar och robust nog att ge effekt för totalförsvarsförmågan i alla samhällslägen.

Det har Algeco och West Code tagit fasta på. Nu presenterar företagen en gemensam satsning på en resilient container som kan användas både som ledningsplats och datacenter.

– Det är inget att hymla om att det är ett skarpt läge i dagens samhälle. Vi vill vara med och skapa ett tryggt Sverige för alla. Det här är ett unikt samarbete där vi skapar en komplett lösning som tar det bästa från två världar. Med våra specialkompetenser inom datasäkerhet och flexibla utrymmen kan vi skräddarsy lösningar som passar varje enskild kund, säger Tove Lundlycke, på West Code Solutions.

I dag är många av offentliga sektorns ledningsplatser enbart lokaliserade i fasta byggnader. Vilket inte är optimalt, menar Tove Lundlycke. Varken vad gäller arbets- eller kostnadseffektivitet.

Det finns också ett behov av att skapa fler avlyssningsskyddade rum som är anpassade för samverkan kring skyddsvärd information, vilket ofta medför stora ombyggnationer och investeringar.

– Att använda containrar är visserligen inget nytt. Men det ser vi som en stor fördel. Det är en välbeprövad produkt och metodik, men i en ny tappning. Samtidigt är containern bara ett skal, det är innehållet som är det viktiga. Vår produkt, som kombinerar hög anpassningsförmåga med ett bredare syfte, är utformad för att bidra direkt till samhällsnyttan, säger Tove Lundlycke.

Utvecklingen har pågått under en lång tid. Inte minst för att kunna lansera en produkt som uppfyller alla lagar och förordningar som gäller.

– Att navigera genom den här djungeln har varit en utmaning. Men som tur är har vi bra erfarenhet och kunniga experter som har underlättat processen. Nu är vi glada att vi kan presentera ett riktigt bra erbjudande som möter kravbilder från bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Säkerhetspolisen likväl som arbetsmiljöverket, säger Richard Brundin.

Men det är inte bara vid krissituationer som de är tänkta att användas. Snarare tvärtom. Algecos och West Code ledningsplatser och datacentraler är byggda för att användas konstant.

– Vid kris, krig eller andra hotbilder är det otroligt viktigt att man är van vid sättet man interagerar. Här erbjuder vi ett flexibelt och flyttbart alternativ där ledningsförmågan spänner över hela hotskalan. Att det dessutom innebär ett kostnads- och arbetseffektivt sätt för kommuner, regioner och myndigheter att uppnå MSB:s krav gör det ännu bättre. Särskilt med tanke på att det är skattepengar vi pratar om, säger Richard Brundin.

Mötesplats Samhällssäkerhet i Stockholm den 19 och 20 mars kommer produkten att lanseras. Där kommer det att finnas möjlighet att göra en första behovsanalys och därefter få en skräddarsydd lösning presenterad för sig.

– Vi ser fram emot att hjälpa alla som behöver höja sin ledningsförmåga att utöka sina möjligheter att arbeta med säkerhetsskyddsklassificerad information. Och samtidigt få högkvalitativa såväl ledningsplatser som datahallar på köpet, säger Tove Lundlycke.


Ladda ned produktbladet här!


Behöver din kommun, myndighet eller region stärka upp ledningsförmågan? Läs mer om våra lösningar här:

Resilient ledningsplats

Robust datahall