Algeco köper Uniteam

…och nu stärker bolagen sina samarbeten i Sverige.

I februari år blev det klart att Algeco köper den norska koncernen MalthusUniteam där Uniteam AB ingår. Från och med den 1 april har man nu påbörjat arbetet med att skapa den nordiska divisionen. Det betyder att från och med nu så rapporterar Algeco Finland och Sverige till det Norska bolaget MalthusUniteam som blir ansvariga för den Nordiska divisionen inom Algeco.

-I Sverige jobbar både Uniteam och Algeco med stålmoduler och containrar. Vilket gör att detta blir ett ytterligare komplement till varandras verksamheter, säger Kristian Grimsbo som är operativ chef på Uniteam AB. Vi har även olika geografiska placeringar som gör att vi nu får en mycket starkare bas i Mälardalen med hjälp av våra nya kollegor.
Uniteam har också ett affärsområde gällande trämoduler som är nytt för Algeco men som man ser stora möjligheter att utveckla för den Nordiska marknaden.

Under det kommande året ska bolagen lägga planen för hur de ska vara organiserade och hur de ska verka på den svenska marknaden. Redan nu kan man se på hemsidan att bolagen länkar till varandra och på Uniteams hemsida syns även kontakterna till Algecos medarbetare.

Fakta kring försäljningen


Det var Reiten & Co Capital Partners, IKM Industri-Invest AS, Hodne Kapital AS, Maaseide Holding AS och andra aktieägare som sålde sina delar av Malthus Uniteam till Algeco.
– Detta förvärv ger Algeco en ledande position på den attraktiva nordiska modulmarknaden och stärker vår närvaro ytterligare i Europa. Malthus Uniteams breda produktsortiment och starka kundbas kommer att säkerställa att Algeco är välutrustat för att dra fördel av den fortsatta tillväxten på de nordiska marknaderna. Det kommer också att vara ett bra tillfälle för Malthus Uniteam-kunder att dra nytta av Algecos branschledande utbud av mervärdeprodukter och tjänster, säger Mike Smith, ordförande i Algecos styrelse, i ett tidigare pressmeddelande.


Fakta om Algeco

Med verksamhet i 22 länder är Algeco en av Europas och Asiens ledande aktörer av uthyrning av modulbyggnader. Bolaget har ca 250 000 moduler i sitt bestånd. Bland annat var det Algeco som under Coronakrisen i Kina byggde ett stort sjukhus på 15 dagar.