Algeco sätter säkerhet främst – beviljas medlemskap i Håll Nollan

Ingen ska skadas på Algecos byggarbetsplatser, utan alla ska komma hem friska och oskadda till sina familjer. Nu har företaget blivit medlemmar i Håll Nollan – organisationen som strävar efter noll olyckor på byggarbetsplatser.
   – En viktig milstolpe. Det visar att vi sätter högsta prioritet på vårt säkerhetsarbete i alla led, säger Grisel Garcia Galicia, HSEQ på Algeco.

Det går inte att vrida tillbaka tiden efter att en olycka har skett. Därför är säkerhet och förebyggande riskarbete av allra högsta vikt. På Algeco är det något som tas på största allvar.
   – Det har alltid varit högt upp på agendan genom hela koncernen och det känns fantastiskt bra. Vi vill gå i bräschen för arbetet med säkerhet och hälsa, säger Grisel Garcia Galicia.

Nu har Algeco blivit ett av medlemsföretagen i Håll Nollan. En ideell förening med ambitionen att lära av varandra, förändra kulturen, utbilda, utmana och påverka branschen. Det ska leda till målet om noll olyckor på bygg- och anläggningsarbetsplatser.
   – Det känns väldigt bra och är en viktig milstolpe för oss. Organisationen har många medlemmar inom vår bransch, vilket gör att vi kan nätverka, utbyta erfarenheter, dela kunskap och samarbeta för att bli ännu bättre.

Vad innebär arbetet och medlemskapet för Algeco?
– Algeco delar samma vision som Håll Nollan och dess medlemmar. Vi tycker att deras arbete är väldigt viktigt och vill såväl samverka som vara delaktiga i det. Att vi blir medlemmar innebär att vi kan hjälpa varandra genom att dela kunskaper och erfarenheter. Alla vinner på ett bra samarbete när vi kommer hem oskadda – ägare, anställda, underentreprenörer, kunder och inte minst våra familjer, säger Grisel.

Att nyheten blir officiell i dag är ingen slump. Torsdagen den 28 april är nämligen den internationella arbetsmiljödagen.
   – Hela koncernen uppmärksammar dagen. Vi kommer bland annat att prata om vikten av en positiv säkerhetskultur där vi även inkluderar Håll Nollan, som får presentera sig och berätta om hur de arbetar för alla våra medarbetare. Dessutom kommer vi att genomföra olika aktiviteter som belyser vårt säkerhetsarbete över hela Norden.

Det här är Håll Nollan
Alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag. Det är visionen som i dag delas av fler än 90 medlemsföretag i Håll Nollan. Initiativet startades 2017 av 13 grundare som bildade den ideella föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, med ambitionen att engagera hela kedjan i ett byggprojekt. Organisationens övertygelse är att vi tillsammans kan lära av varandra, förändra kulturen, utbilda, utmana och väcka opinion för att nå målet om noll olyckor på bygg- och anläggningsarbetsplatser.

För mer information, kontakta:
Grisel Garcia Galicia
HSEQ, Algeco
072-204 75 45