Algeco släpper 2022 års hållbarhetsrapport

Algeco och dess moderbolag Modulaire Group har minskat koldioxidutsläppen med 26 procent. Det går att läsa i den alldeles färska hållbarhetsrapporten för år 2022.
För den nordiska verksamheten är sifforna ännu högre.
– Vi är stolta och nöjda, men långt ifrån färdiga. Målet är att bli Net Zero år 2050, säger Kristian Grimsbo, Marketing & ESG Director på Algeco Nordics.


Att Algeco tar ESG-frågor på allvar är tydligt. Det visar inte minst företagets nysläppta hållbarhetsrapport, ”Sustainable modular solutions for a low carbon future”. Den ger en omfattande uppdatering om de framsteg som koncernen gör globalt och visar bland annat på följande:
• En minskning på 26 procent av de globala scope 1- och scope 2-utsläppen jämfört med år 2020.
• Drygt hälften, 54 procent, av energin som används på koncernens fabriker, kontor och depåer kommer numera från förnybara källor.
• De anställda har volontärarbetat för icke vinstdrivande organisationer i totalt 4 616 timmar, världen över.

Utöver framstegen går det att ta del av såväl kortsiktiga som långsiktiga målsättningar, strategier för att nå dem och den unika affärsmodellen Loops within Loops. Modellen visar Algecos produkters cirkulära flöde.
– Vårt långsiktiga mål är att behålla värdet av material och resurser på obestämd tid, med minsta möjliga restavfall, säger Kristian Grimsbo.
– ESG och hållbarhet är en del av alla våra handlingar och projekt i företaget. Det och säkerhet ska alltid gå först, vad vi än tar oss an. Det har gjorts ett hårt arbete och vi är stolta och nöjda, men långt ifrån färdiga. Målet är att bli Net Zero år 2050.


Ett mål som Steinar Aasland, Managing Director i Norden, är stolt över. Och resan fram till år 2050 beskrivs i hållbarhetsrapporten.
– Personligen är jag väldigt stolt över att jobba för ett företag som sätter säkerhet och ESG högst på agendan. Det är allas ansvar att ta hand om varandra och se till att alla av våra kollegor går hem säkert varje dag, säger han.

Kristian Grimsbo

Fotnot:
Scope 1-utsläpp är direkta utsläpp som ägs eller kontrolleras av ett företag. Scope 2-utsläpp är indirekta utsläpp som uppstår som en följd av företagets verksamhet, men från källor som inte ägs eller kontrolleras av företaget.
Läs rapporten och ta del av den unika affärsmodellen, målsättningar och inspirerande hållbarhetsprojekt från såväl Algeco i Norden som systerföretagen runt om i världen.


För mer information, kontakta
Kristian Grimsbo, +46702390472, kristian.grimsbo@algeco.com