Den nordiska utblicken: ”Vi ska jobba smart, grönt och säkert”

Hållbarhet och säkerhet. Det är de två viktigaste frågorna för Algeco på såväl lokal som nordisk nivå. Och företaget tar sig an dem med konkreta mål och handlingsplaner.

Det är inte bara kunder som gagnas av Algecos arbete. Det gör även samhället och planeten i stort. Inte minst när det kommer till hållbarhets- och säkerhetsfrågor.

– Vi gör vad vi kan för att bidra till att reducera vårt klimatavtryck och den mängd koldioxid som används. Vi ska jobba smart, grönt och säkert i allt som vi gör. Det är viktiga frågor för alla Algecos anställda, säger Steinar Aasland, Managing Director, Algeco Nordics.

Målbilden är en grönare vardag. Den ska nås med hjälp av företagets konkreta målsättningar kring utsläpp, avfall och vattenförbrukning.
– Utan mål blir det lätt tomt prat. Vi har dem för att bli bättre och kunna visa världen våra handlingar. Bland de viktigare projekten som pågår just nu kan satsningen på grön energi från solceller på fabriken i Estland nämnas. Likaså att vi har satt stopp för fossildrivna fordon i Norge. Det är el som gäller från och med nu, vilket vi ska få god effekt av. Så småningom ska det appliceras även i övriga nordiska länder, säger Steinar.

Den nordiska delen av Algeco är en föregångare när det kommer till hållbarhetsarbete. Det är också hitåt som företaget på global nivå sneglar.
– Teknologiskt ligger vi långt fram här. Det ska vi fortsätta med. För mig är det inspirerande att leda det arbetet med hjälp av våra fantastiska medarbetare.
– Detsamma gäller säkerheten. Även här är vi duktiga och tar vårt ansvar.

Utöver att de anställda ska känna sig trygga ges de också möjligheten att utföra volontärsarbete en dag varje år. Ett sätt för Algeco att ge tillbaka till samhället och hjälpa till i frågor, organisationer och föreningar som ligger medarbetarna varmt om hjärtat. Steinar Aasland menar att sådana initiativ är av yttersta vikt i tider som nu, med krig, pandemi och energikriser i vår vardag.
– Självklart följer vi utvecklingen i världen. Det är förfärligt på många håll och vi har stor sympati för de som drabbas av allt ont.
– Jag vill passa på att säga att jag är stolt över att vara en del av Algeco och vill tacka alla anställda som sprider glädje och hanterar situationen så gott det går.

Steinar Aasland, MD Algeco Nordics