Internationella kvinnodagen

På Algeco's arbetsplatser värnar vi om jämställdhet, rättvisa och mångfald. Därför är det självklart för oss att uppmärksamma denna dag och reflektera kring att vi verkligen lever upp till det. Som ett exempel så kallas idag ledande personer i varje land till ett möte för information och diskussion.

Den 8:e mars diskuterar och fokuserar vi på:
- Hur kan vi få mer kvinnor till vår bransch och vårt bolag?
- Hur kan vi få mer kvinnor till ledande positioner?

  • Föreställ dig en jämställd värld
  • En värld fri från partiskhet, stereotyper och diskriminering.
  • En värld som är mångfaldig, rättvis och inkluderande.
  • En värld där olikheter värderas och hyllas.
  • Tillsammans kan vi skapa kvinnors jämställdhet.
  • Tillsammans kan vi alla #BreakTheBias

Läs mer om vad vi alla kan göra för skillnad här >>> https://www.internationalwomensday.com/