Internationella kvinnodagen 2024

Den 8 mars är en viktig dag. På internationella kvinnodagen tar vi tillfället i akt att belysa kvinnors rättigheter och strävan efter jämlikhet i såväl byggbranschen som samhället.

På Algeco värnar vi om rättvisa och inkludering i allt vi gör. Men vi nöjer oss inte där. Vi tycker det är viktigt att veta om vi lever upp till våra kärnvärden. Därför bjöd vi in till ett samtal med alla våra kvinnliga anställda för att diskutera vad vi gör i dag – och vad vi kan göra bättre framöver. En anonym enkätundersökning gav oss höga betyg vad gäller trivsel och attraktivitet hos Algeco i dag.

Under mötet identifierade vi också tre fokusområden att jobba vidare med för att bli en ännu attraktivare arbetsplats:

• Lyfta fram kvinnliga anställda.

• Mer arbetsrelaterad internutbildning.

• Fler team building-aktiviteter.

internationalwomensday.com kan du läsa mer om hur du kan göra skillnad.