Säkra arbetsplatser är A och O för Algeco

Att alla anställda har en säker arbetsplats är en prioriterad fråga för Algeco. I våras blev företaget medlem i Håll Nollan, organisationen som strävar efter noll olyckor på byggarbetsplatser.
– Det visar att vi sätter högsta prioritet på vårt säkerhetsarbete, säger Grisel Garcia Galicia, HSEQ på Algeco.

För att erbjuda en säker arbetsplats är förebyggande riskarbete av högsta vikt. Och det är en fråga som Algeco jobbar systematiskt med. Ingen ska skadas på Algecos byggarbetsplatser, utan alla ska komma hem friska och oskadda till sina familjer.
– Det står högt upp på agendan genom hela koncernen och vi vill gå i bräschen för arbetet med just säkerhet och hälsa, säger Grisel Garcia Galicia.

Sedan i våras är Algeco medlem i Håll Nollan. En ideell organisation med ambitionen att få företag att lära av varandra, förändra kulturen, utbilda, utmana och påverka branschen. Det ska leda till målet om noll olyckor på bygg- och anläggningsarbetsplatser.
– Det känns väldigt bra och är en viktig milstolpe för oss. Organisationen har många medlemmar inom vår bransch, vilket gör att vi kan nätverka, utbyta erfarenheter, dela kunskap och samarbeta för att bli ännu bättre.

Vad innebär arbetet och medlemskapet för Algeco?
– Algeco delar samma vision som Håll Nollan och dess medlemmar. Deras arbete är väldigt viktigt och något som vi vill såväl samverka som vara delaktiga i. Alla vinner på ett bra samarbete när vi kommer hem oskadda – ägare, anställda, underentreprenörer, kunder och inte minst våra familjer.

Det här är Håll Nollan
Alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser ska komma hem oskadda efter varje arbetsdag. Det är visionen som i dag delas av fler än 90 medlemsföretag i Håll Nollan. Initiativet startades 2017.

Grisel Garcia Galicia,
HSEQ Algeco Sweden