Säkra Liv hjälper Algeco att trygga arbetsmiljön

På Algeco prioriteras alltid säkerheten högst. För att skapa en tryggare arbetsmiljö utbildas de anställda med hjälp av partnern Säkra Liv.

– Alla ska komma hem friska och oskadda efter en arbetsdag på Algeco, säger Timmy Grape, Head of Depots and Operational Excellence.

Partnerskapet innebär att Säkra Liv kontinuerligt kommer ut till Algecos siter för att utbilda de anställda inom olika områden kopplat till arbetsmiljö. Det kan handla om alltifrån hjärt-lungräddning och första hjälpen till fallskydd. Målet är att höja säkerheten och se till att medarbetare har tillräckligt med kunskaper för en trygg arbetsdag. 

– Hittills har vi genomfört fyra utbildningstillfällen och vi är supernöjda med resultatet. Dessutom har Säkra Liv en bra affärsmodell som gynnar båda parter, säger Timmy Grape.

Flexibiliteten och anpassningsförmågan har varit särskilt värdefull. 

– Genom att de arrangerar utbildningarna ute på arbetsplatserna, i personalens vardag där de faktiskt jobbar, är en stor fördel. Dessutom har Säkra Liv visat att de är väldigt lösningsorienterade och vill tillgodose kundernas behov. De har exempelvis utvidgat sitt utbud och erbjuder nu även första hjälpen-utbildning efter att vi efterfrågade det. 

Framöver blir det fler utbildningar ute på anläggningarna. Utöver årliga repetitioner av HLR sker det vid behov, bland annat vid nyanställningar. Allt för att se till att de anställda ska lämna arbetsplatsen i samma skick som de kom, det vill säga friska och oskadda.

– Säkerheten är det viktigaste vi har och det vi lägger mest krut på, avslutar Timmy Grape.