Silver i EcoVadis för Algeco Nordics: ”Ett tydligt statement”

Algeco Nordics ESG-arbete bär frukt. Nu tilldelas modul- och containerföretaget betyget silver av EcoVadis – vilket också innebär att Algeco placerar sig bland de 15 översta procenten i världen vad gäller hållbarhet.

– Det är ett tydligt statement som visar på vårt omfattande arbete i de här frågorna, säger Kristian Grimsbo, Marketing & ESG Director.

EcoVadis är en av världens mest ansedda plattformar för bedömning av företags hållbarhetsprestationer. Nyligen kom årets omdömen och där erhöll Algeco Nordics silver för sitt ESG-arbete i hela den nordiska organisationen.

– Hållbarhet är oerhört viktigt för oss. Det här är ett erkännande för vårt engagemang och inspirerar oss till att fortsätta vårt arbete, säger Kristian Grimsbo.

Såväl riskerna som möjligheterna med ESG- och hållbarhetsfrågor får allt större betydelse oavsett bransch. För Algeco innebär det ett målmedvetet arbete för att integrera cirkularitet och social hållbarhet i alla aspekter av sin verksamhet. Från modullösningar med lågt koldioxidutsläpp till etiska affärsprinciper och socialt ansvar. Algeco Nordics satsar hårt på förnybar energi, installation av solpaneler och inte minst på personalens välmående.

Bland annat erbjuds alla anställda att jobba för en välgörenhetsorganisation en dag per år på betald arbetstid. Dessutom är alla verksamheter ISO-certifierade. Elektrifiering är ytterligare ett prioriterat projekt.

– I det området är Norge ett föregångsland, där 90 procent av fordonsflottan i dag är elektrifierad. I slutet av året kommer den siffran att vara 100 procent. Även i de övriga nordiska länderna är det ett pågående arbete, säger Kristian Grimsbo.

Sedan grundandet år 2007 har EcoVadis granskat och bedömt tiotusentals företag världen över. Till i år har kraven för de olika nivåerna höjts, vilket har gjort att det har blivit ännu svårare att nå de allra högsta betygen. En jämförelse med andra bedömda företag visar att Algeco är bland de översta 15 procenten.

Kristian Grimsbo, ESG & Marketing Director Algeco Nordics

– Det är vi så klart stolta över. Inte minst med tanke på att vi är bedömda över alla våra verksamheter i de nordiska länderna och Estland. Vi valde att inte göra det enkelt för oss. Hade vi blivit bedömda land för land hade vi garanterat fått högre enskilda betyg. Men vår ambition är att upprätthålla en hög standard över lag, säger Kristian Grimsbo.

Algeco Nordics resa mot hållbarhet är en kontinuerlig process, där företaget ständigt strävar efter att förändra och förbättra arbetet. Bland annat genom den unika affärsmodellen Loops within loops – som visar och förklarar livscykeln för Algecos produkter.

– Vi är fast beslutna att ständigt höja ribban och bidra till en mer hållbar framtid. Loops within loops hjälper oss att nå våra mål inom alla ESG-områden.


Läs mer om Algecos ESG- och hållbarhetsarbete här.

Där finns också moderbolaget Modulaire Groups senaste ESG-rapport.