Smarta lösningar när Västlänken byggs

Fler tågavgångar, kortare restider och större tillgänglighet. När Västlänkens samtliga etapper är färdiga ska Göteborg bli mer lättillgängligt.
Under byggets gång hyrs och köps det in lösningar från Algeco.
– Vi levererar som bäst när vi får bidra med hela produktfloran, säger Anette Olofsson, säljare på Algeco
.

Har du kört bil i Göteborg de senaste åren har du garanterat märkt att det byggs och bullrar.
Redan år 2001 gjordes en idé¬- och förstudie för hur man kan öka kapaciteten på Göteborgs central för att öka tågtrafiken i regionen. 25 år senare beräknas Västlänken stå klar. De senaste åren har Algeco anlitats när det har behövts såväl containrar och bodar som boendemoduler.
– Vi har levererat till flera olika ställen. Vi har blivit betrodda under en lång tid och det kommer beställningar lite då och då, säger Anette Olofsson säljare på Algeco.

Bland de mest intressanta projekten kan en 8¬-fotscontainer med identifieringslösningen ID06 nämnas.
– Det är en lösning som vi byggde om och anpassade för kunden fullt ut. Mycket av arbetet sker under marken och i containern förvarar de verktyg som inte får försvinna eller spridas ut överallt. Med ID06 får de ett lås, vilket innebär att endast behöriga ges åtkomst.

Andra leveranser är bland annat kisbodarna som Trafik¬verkets tjänstemän använder.
– Där har vi fått leverera fler allteftersom. De vände sig till oss för att de var nöjda och där fixade vi hela kittet, hjälpte till med inredning och byggde om. Då kommer vår kompetens till rätt användning, säger Anette.

När Västlänken är färdig¬byggd får göteborgarna en ny järnvägsförbindelse för både pendel-¬ och regiontåg samt tre nya stationer. Tågen kommer att kunna gå oftare, restiderna minskar och resenärerna får möjlighet att nå fler platser utan att byta färdmedel. Under arbetets gång har byggarbetarna bott i boendemoduler från Algeco, berättar säljaren Patrik Wallerström.
– Vi har haft dem på plats sedan tre¬–fyra år tillbaka. Totalt är det ungefär 180 bäddar i tvåplansriggar där leverantörer och byggare bor. Ungefär hälften av riggarna levererades nya, säger han och fortsätter:
– Samtliga är av riktigt hög standard med allt som behövs.

Foto: NCC & Göteborgs stad
Text: Mediaspjuth