Support och service – en nyckelfunktion

Support och service är områden som Algeco satsar hårt på. Det innebär ett stöd för kunderna i både enkla och komplexa ärenden – som sedan kan förbättras.
– Våra kunder ska känna trygghet i sin affär – från start till mål, säger Erik Lundin, VAPS 360 Manager på Algeco.

Algeco skapar smarta rum där människor kan leva, jobba och lära. Vid behov av support ska kunden alltid känna sig välkommen att kontakta den tekniska supporten.
– Dyker det upp några frågor ska du som kund alltid få ditt ärende besvarat, hanterat och löst. Du ska känna att vi erbjuder en förstklassig service på ett strukturerat sätt genom hela kontraktstiden, säger Erik Lundin.

Den tekniska supporttjänsten finns på plats inom organisationen sedan i höstas.

– Vi såg ett behov av att kunna ge service och svara på frågor av teknisk klang i en samlad och tydlig resursfunktion. Det gör att vi på ett strukturerat sätt ger kunden ett mervärde genom såväl analys som förbättringsåtgärder. En del i det är också vår årliga kundundersökning.

Vad innebär kundundersökningen?
– Den är jätteviktig för oss. Vi får veta hur våra kunder upplever oss som leverantör. Det ligger till grund för hur vi kan arbeta ännu mer fokuserat med förbättringar, säger Erik Lundin.