Unikt modulkoncept på väg ut på marknaden

Algeco strävar efter att vara i framkant när det gäller säkerhet, ESG och produktutveckling. I arbetet med det nya modulkonceptet inkluderas samtliga tre områden.

– Vi utvecklar inte bara en ny modul, utan ett kundorienterat totalkoncept, säger Kjell Ivar Myrvang, Operations Director på Algeco Nordics.

Att framtiden är lika viktig som nutiden genomsyrar hela Algecos verksamhet. Och det tankesättet sätter också prägel på storsatsningen som är under utveckling. Planen är att producera en prototyp av det nya, unika modulkonceptet innan årsskiftet som sedan släpps på marknaden nästa år.

– Vi ska erbjuda produkter som ligger längst fram när det kommer till energi, miljö och ESG. Nu skapar vi en modul som är anpassad för hela den nordiska marknaden, säger Kjell Ivar Myrvang.

Det är en produkt som lämpar sig särskilt bra för skolor, förskolor och semipermanenta kontor. Det ska erbjudas för såväl uthyrning som försäljning.

– Framtidens krav på energi och miljö står i fokus. Vi optimerar för bästa möjliga inomhusmiljö där användaren ska trivas. Det är inte bara en ny modul, utan ett kundorienterat totalkoncept, säger Kjell Ivar och fortsätter:

– Det är stort fokus på återbruk i vår verksamhet. Vi lägger vikt på ESG och hållbarhet i allt som vi gör. 

Satsningen kommer även att vara till fördel för Algeco som leverantör.

– Vi får större möjlighet att styra och standardisera produktionen, vilket i sin tur gör oss mer konkurrensmässiga och kostnadseffektiva på alla plan.

Vill du läsa mer om Algecos nuvarande modulerbjudande?

Klicka dig in här!