Etablering av platskontor på taket av ett Nioväningshus

Etablering av platskontor på taket av ett Nioväningshus

Showroom för Haucon Oy i Finland med moduler från Algeco. Ny färgsättning på modulerna, installation av glasväggar och dörrar samt trägolv. Uppfört i Haucons egna lokaler.

Sektor: Event