Frötuna Förskola

Tillfälliga lokaler för Frötuna förskola byggdes under skollovet.
Genom vårt ramavtal med Norrtälje kommun, fick vi uppdraget att tillfälligt ersätta förskolan i Frötuna, då den befintliga inte uppfyllde kraven på en god arbetsmiljö för barn och personal.

Utmaningar

Mycket begränsad tidsram, då etablering och montering skulle ske under skollovet. Specifika behov och krav där både barn och vuxna har en säker, trevlig och trygg miljö.

Resultat

Tolv förskolemoduler täckte tillsammans en yta på 345 m2 och lösningen bestod av två avdelningar med skräddarsydda funktioner såsom en lägre fönsterbröstning, automatisk dörröppnare, behaglig golvvärme och ett ventilationssystem som garanterar god luftkvalitet.